Skip to content

Palvelut

Rikosasiat

Avustamme rikoksesta epäiltyjä ja asianomistajia koko rikosprossin läpi. Rikosprosessi sisältää esitutkinnan, syyteharkinnan ja oikeudenkäynnin sekä mahdollisen rangaistuksen täytäntöönpanon. Oikeusturvan toteutumisen näkökulmasta on tärkeää, että mahdollisimman aikaisessa rikosprosessin vaiheessa otetaan yhteyttä lakimieheen, oli sitten epäilty tai asianomistaja.

Esimerkiksi ”niin sanottujen vähäisempien rikosten, kuten kunnianloukkausten, osalta huolimattomasti tehty rikosilmoitus saattaa johtaa siihen, ettei asia etene esitutkinnasta syyteharkintaan”. Epäillyn näkökulmasta puolestaan on tärkeää, että esimerkiksi ”mahdolliset väärinymmärrykset korjataan esitutkintapöytäkirjoista jo ennen asian syyteharkintaan siirtymistä”.

Riitojen ratkaisu

Jokaisen toimeksiannon alussa perehdymme perusteellisesti asiaan ja kartoitamme riskit sekä menestymismahdollisuudet tuomioistuimessa. Tämän jälkeen ehdotamme asiakkaalle parasta mahdollista toimintamallia, minkä jälkeen alamme ajamaan asiaa. Ensisijaisesti pyrimme sopimaan riidat.

Oikaisuvaatimukset, valitukset ja kantelut

Hoidamme kaikenlaisia oikaisuvaatimus- ja muutoksenhakuasioita, kuten lastensuojelu- ja opetustoimeen liittyviä asioita. Lisäksi autamme kanteluiden laatimisessa koskien esimerkiksi terveydenhuoltoa.

Asiakirjojen laadinta

Tapauskohtaisesti laadimme yhdessä sovitulla hinnoittelulla erilaisia juridisia asiakirjoja, kuten perukirjoja, testamentteja ja edunvalvontavaltuutuksia.

Vammaispalveluasiat

Toimistomme avustaa asiakkaita kaikissa vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisissa etuuksissa, mukaan lukien kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, palveluasuminen ja asunnon muutostyöt, sekä harkinnanvaraisissa asioissa, kuten taloudellisen tuen myöntämisessä auton hankintaan.

Työsuhdeasiat

Toimistomme avustaa virka- ja työsuhteessa olevia ihmisiä sekä työnantajia.