Skip to content
Home » Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Lakiasiaintoimisto Joni Rasa Oy (myöhemmin lakitoimisto) on sitoutunut keräämään ja käsittelemään henkilötietojasi oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla noudattaen henkilötietojen käsittelystä annettua lainsäädäntöä. Tämä tietosuojailmoitus kuvaa, miten lakitoimisto hallinnoi henkilötietojasi tietosuojalainsäännösten mukaisesti.

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään?

 1. Henkilötietoja kerätään lakipalveluiden tarjoamiseen ja asiakassuhteiden ylläpitämiseen.
 2. Pakottavan lainsäädännön asettamien velvoitteiden täyttämiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeuttamisperusteet:

 1. Rekisteröidyn eli asiakkaan ja lakitoimiston välinen asiakassuhde.
 2. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Henkilötiedot tulevat lähtökohtaisesti asiakkailta itseltään, mutta asiakassuhde usein edellyttää tietojen pyytämistä viranomaisilta. Yritysasiakkailta tiedot tulevat yhteyshenkilöltä. Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 1. Henkilötietoja, esimerkiksi lakitoimiston asiakkaiden ja entisten asiakkaiden sekä vastapuolten nimiä, asiakkaiden yhteystietoja, laskutustietoja ja toimeksiantojen oikeudellista sisältöä.
 2. Tarvittaessa saatamme käsitellä erityisiä henkilötietoja, esimerkiksi terveystietoja.
 3. Tarvittaessa saatamme käsitellä rikostietoja, esimerkiksi esitutkinta-aineistoa ja rikostuomioita.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Henkilötietoja käsittelee lakitoimiston henkilökunta.

Lakitoimiston ollessa osallisena oikeudenkäynnissä tai muussa riidanratkaisuelimessä rekisteröidyn henkilötietoja luovutetaan tarvittaessa viranomaisille, kuten oikeusaputoimistoille ja tuomioistuinlaitokselle.

Tarpeellisia henkilötietoja käsittelevät myös lakitoimiston käyttämä tilitoimisto ja verkkomaksujen välittäjä.

Asiakkaiden hengen ja terveyden sekä omaisuuden suojaamiseksi lakitoimisto voi hätätapauksessa joutua luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmälle. Joissain tilanteissa voimme voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän asianajotavan asettamissa rajoissa luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneille toimeksiantojen hoitamiseksi. Näissä tilanteissa pyydetään asiakkaalta suostumusta ennen henkilötietojen luovuttamista. 

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu?

Asiakastietoja ei säilytetä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Joissain tilanteissa asiakassuhde saattaa edellyttää henkilötietojen siirtämistä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (esimerkiksi kansainväliset rikosasiat). Näissä tilanteissa lakitoimisto huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta. Kyseisissä tilanteissa sovitaan muun muassa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Lakitoimisto käyttää WordPress-verkkoalustaa, ja verkkosivustolla olevia tietoja säilytetään WordPressin tietovarastossa. Kyseisiä lakitoimiston verkkosivustolla olevia tietoja saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Näitä tietoja säilytetään suojatulla palvelimella palomuurin takana.

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja säilytetään?

Henkilötietojen säilytys riippuu siitä, muodostuu lakitoimiston ja asiakkaan välille asiakassuhde. Jos yhteydenotosta ei muodostu asiakassuhdetta, henkilötietoja säilytetään 24 kuukautta.

Toimeksiantoa koskevaa materiaalia säilytetään vähintään kymmenen vuotta toimeksiannon päättymisestä. Sen jälkeen tietoja säilytetään siltä osin kuin esteellisyyksien selvittämiseksi ja toimeksisaajan oikeusturvan kannalta se on tarpeen ja ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu.

Aineisto säilytetään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Muu fyysinen aineisto säilytetään lukitussa kassakaapissa tilassa, jonne ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Suostumuksen peruminen tai kielto-oikeuden käyttäminen ja evästeet

Lakitoimisto kerää sivuston toiminnalle välttämättömiä evästeitä. Tämän lisäksi sivustolla käytetään ei-välttämättömiä evästeitä, kuten kävijäseurannan evästeitä. Ei-välttämättömien evästeiden käyttämiseen pyydetään lupaa rekisteröidyltä. Voit hyväksyä tai kieltää ei-välttämättömien evästeiden käyttämisen valitsemalla sivustolla olevasta evästebannerista joko hyväksy tai hylkää vieraillessasi lakitoimiston sivuilla. Voit myös myöhemmin muuttaa evästeiden lataamista koskevaa valintaasi.

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin
 • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla)
 • Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) tietyissä tilanteissa
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
 • Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille, jolle tietoja on edelleen luovutettu
 • Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa, kuten suoramarkkinoinnissa
 • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa
 • Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi
 • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yhteyshenkilöön Joni Rasaan.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

linkki rekisteröidyn oikeuksista Rekisteröidyn oikeudet | Tietosuojavaltuutetun toimisto

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista

Lakitoimisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä. Työkoneemme on suojattu virusturvaohjelmilla ja palomuurilla sekä Bitlocker-suojauksella. Fyysinen asiakirja-aineisto säilytetään lukitussa kassakaapissa tilassa, jonne ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Ulkoiset kovalevyt, joissa säilytetään toimeksiantojen tietoja, on suojattu salasanalla ja säilytetään kassakaapissa tilassa, jonne ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Lakitoimiston verkkosivut ovat SSL-salatut. Asiakirjat hävitetään tietoturvallisella tavalla.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Lakitoimisto toimii rekisterinpitäjänä.

Vastuuyhteyshenkilön yhteystiedot:

Henkilötietojen käsittelystä vastaava henkilö on Joni Rasa, palveluosoite Pihlajatie 1 A 4, 00270 Helsinki, puhelinnumero 0400 720 040. Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu 15.5.2022. Tietosuojaselostetta päivitetään tarpeen mukaan.